Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000177

„Доставка на моторни превозни средства със специализирано предназначение - втора употреба по 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 1 “Доставка на 2 броя камиони за зимно поддържане втора употреба за нуждите на ОП „Благоустрояване”
Обособена позиция № 2 “Доставка на 1 брой камион-самосвал втора употреба за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово”
Получаване на документация - до 27.05.2016 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 27.05.2016 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (Връзка в АОП)Връзка в АОП 0 КБ13.04.2016г. 15:33:46ч.
Свали този файл (tehn._vtora-upotreba-bks-rd-2.zip)Документация 2079 КБ13.04.2016г. 15:34:32ч.
Достъп по връзката (Решение за промяна)Решение за промяна 0 КБ27.04.2016г. 16:57:55ч.
Свали този файл (re6.-vtora-bks.pdf)Решение за промяна № 2 709 КБ07.06.2016г. 14:24:16ч.
Свали този файл (raz.2-vtora.pdf)Разяснение  244 КБ13.06.2016г. 10:52:20ч.
Свали този файл (ceni-samosval.pdf)Уведомление за отваряне на ценови оферти 93 КБ13.06.2016г. 16:28:49ч.
Свали този файл (prot.-vtora.pdf)Протокол № 1 1222 КБ14.06.2016г. 15:56:16ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfпротокол № 22633 КБ21.06.2016г. 12:09:55ч.
Свали този файл (Resh. izp..pdf)Resh. izp..pdfРешение за избор на изпълнител1521 КБ21.06.2016г. 12:10:26ч.
Свали този файл (Resh. prekr. op2.pdf)Resh. prekr. op2.pdfрешение за прекратяване по об. п. № 23112 КБ21.06.2016г. 16:55:11ч.
Свали този файл (dog.-bks-kamioni.pdf)ДоговорЗа обособена позиция № 13028 КБ28.07.2016г. 14:08:52ч.
Свали този файл (inf._garancii - bks.doc)Информация за върната гаранция за участиеЗа обособена позиция № 129 КБ29.07.2016г. 08:51:43ч.
Свали този файл (plashtane 177.xls)plashtane 177.xlsеднократно плащане21 КБ05.08.2016г. 11:38:54ч.
Свали този файл (inf._garanciq_izp_vtora-bks.doc)Информация за върната гаранция за изпълнениеЗа обособена позиция № 127 КБ16.08.2016г. 09:26:32ч.
Свали този файл (CCF16082016.pdf)Информация за изпълнен договорЗа обособена позиция № 1380 КБ16.08.2016г. 09:55:58ч.