Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000493

„Доставка на транспортно средство (автомобил) за извършване на мобилна услуга „Патронажна грижа“ по проект „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“, Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0022-C01


Срок за получаване на оферти: 06.11.2019 г.; 17:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение.pdf)Решение за откриване 1077 КБ30.09.2019г. 11:47:08ч.
Свали този файл (Обявление.pdf)Обявление за поръчка 1750 КБ30.09.2019г. 11:47:30ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333733393436)Връзка в АОП 0 КБ30.09.2019г. 11:51:02ч.
Свали този файл (Автомобил патронажна грижа.zip)Документация 1401 КБ02.10.2019г. 10:22:25ч.
Свали този файл (Протокол 1 автомобил ПГ.pdf)Протокол № 1 8406 КБ26.11.2019г. 15:46:05ч.