Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000298

“Изграждане на зони за спорт и отдих, и обновяване на детски кътове на територията на община Габрово” по четири обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Изграждане на зона за спорт и кът за отдих в озеленена площ в кв.“Младост“, гр. Габрово”.
Обособена позиция №2 „Обновяване на детски кът в село Борики, община Габрово”.
Обособена позиция №3 „Облагородяване на детски кът в село Велковци, община Габрово”.
Обособена позиция №4 „Облагородяване на озеленена площ в село Гарван, община Габрово”

Срок за представяне на оферти: 21.07.2017 г.; 17:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obiava_DP.pdf)Obiava_DP.pdfОбява0 КБ05.07.2017г. 14:07:31ч.
Свали този файл (PUDOOS.zip)PUDOOS.zipДокументация0 КБ05.07.2017г. 14:10:56ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9065973)v71_pp.phpВръзка в АОП0 КБ05.07.2017г. 14:46:48ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066519)v71_pp.phpИнформация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти0 КБ21.07.2017г. 17:04:06ч.
Свали този файл (Protokol_PUDOOS.pdf)Protokol_PUDOOS.pdfПротокол от работата на комисията0 КБ01.08.2017г. 09:19:27ч.
Свали този файл (Dogovor_1.pdf)Dogovor_1.pdfДоговор по обособена позиция №10 КБ22.08.2017г. 15:15:17ч.
Свали този файл (Dogovor-2.pdf)Dogovor-2.pdfДоговор по обособена позиция №20 КБ22.08.2017г. 15:15:33ч.
Свали този файл (Dogovor-3.pdf)Dogovor-3.pdfДоговор по обособена позиция №30 КБ22.08.2017г. 15:15:55ч.
Свали този файл (Dogovor-4.pdf)Dogovor-4.pdfДоговор по обособена позиция №40 КБ22.08.2017г. 15:16:26ч.