Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000057

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на услуги по сервизно обслужване и поддръжка на МПС-ва, както и доставка на необходимите авточасти по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „За нуждите на ОП „Благоустрояване“ и обособена позиция №2 „За нуждите Община Габрово и други второстепенни разпоредители с бюджет“.

Получаване на документация - до 13.05.2015 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 13.05.2015 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 1o.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (SERVIZ_2015_fin.zip)Документация 0 КБ15.04.2015г. 16:59:45ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333233363135)Връзка в АОП 0 КБ15.04.2015г. 17:00:13ч.
Свали този файл (p.1.pdf)Протокол № 1  0 КБ18.05.2015г. 11:38:09ч.
Свали този файл (ceni_serviz.pdf)Уведомление за отваряне на ценови оферти 0 КБ12.06.2015г. 08:58:31ч.
Свали този файл (pr.2_serviz.pdf)Протокол № 2 0 КБ19.06.2015г. 16:21:31ч.
Свали този файл (pr.3_serviz.pdf)Протокол № 3 0 КБ19.06.2015г. 16:21:51ч.
Свали този файл (re6_serviz.pdf)Решение за избор на изпълнител 0 КБ19.06.2015г. 16:22:05ч.
Свали този файл (CCF13072015_0004.pdf)ДоговориЗа обособени позиции № 1 и № 20 КБ13.07.2015г. 12:00:53ч.
Свали този файл (inf._garancii.doc)Информация за върнати гаранции за участие 0 КБ14.07.2015г. 10:54:48ч.
Свали този файл (plashtane m.07.xls)plashtane m.07.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 10 КБ10.08.2015г. 11:16:51ч.
Свали този файл (plashtane m.08.xls)plashtane m.08.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 10 КБ02.09.2015г. 11:49:15ч.
Свали този файл (plashtane m.08 po poziciq 2.xls)plashtane m.08 po poziciq 2.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 20 КБ07.09.2015г. 10:05:17ч.
Свали този файл (plashtane m.09.xls)plashtane m.09.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 10 КБ13.10.2015г. 11:47:09ч.
Свали този файл (plashtane m.09 po poziciq 2.xls)plashtane m.09 po poziciq 2.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 20 КБ13.10.2015г. 12:00:59ч.
Свали този файл (plashtane m.10.xls)plashtane m.10.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 10 КБ09.11.2015г. 15:54:15ч.
Свали този файл (plashtane m.10 po poziciq 2.xls)plashtane m.10 po poziciq 2.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 20 КБ10.11.2015г. 14:37:21ч.
Свали този файл (plashtane m.11.xls)plashtane m.11.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 10 КБ03.12.2015г. 11:04:58ч.
Свали този файл (plashtane m.11 po poziciq 2.xls)plashtane m.11 po poziciq 2.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 20 КБ08.12.2015г. 10:56:37ч.
Свали този файл (plashtane m.12.xls)plashtane m.12.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 10 КБ04.01.2016г. 14:26:03ч.
Свали този файл (plashtane m.12 po poziciq 2.xls)plashtane m.12 po poziciq 2.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 20 КБ07.01.2016г. 11:09:58ч.
Свали този файл (plashtane m.01.2016.xls)plashtane m.01.2016.xlsпериодично плащане по договор обособена позиция 10 КБ05.02.2016г. 11:41:30ч.
Свали този файл (plashtane m.01.2016 po poziciq 2.xls)plashtane m.01.2016 po poziciq 2.xlsпериодично плащане по договор обособена позиция 20 КБ23.02.2016г. 16:36:47ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=717667&newver=2)Информация за изпълнен договорЗа обособена позиция № 20 КБ02.03.2016г. 16:43:30ч.
Свали този файл (inf._garanciq_izp-Ser.2.doc)Информация за върната гаранция за изпълнениеЗа обособена позиция № 20 КБ02.03.2016г. 16:46:26ч.
Свали този файл (plashtane m.02.2016.xls)plashtane m.02.2016.xlsпериодично плащане по договор обособена позиция 10 КБ09.03.2016г. 10:52:06ч.
Свали този файл (plashtane m.02.2016 po poziciq 2.xls)plashtane m.02.2016 po poziciq 2.xlsпериодично плащане по договор обособена позиция 20 КБ09.03.2016г. 10:52:32ч.
Свали този файл (plashtane m.03.2016 .xls)plashtane m.03.2016 .xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 10 КБ08.04.2016г. 09:56:10ч.
Свали този файл (plashtane m.04.2016.xls)plashtane m.04.2016.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 10 КБ09.05.2016г. 11:09:05ч.
Свали този файл (plashtane m.05.2016.xls)plashtane m.05.2016.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 10 КБ07.06.2016г. 15:55:44ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=739355&newver=2)Информация за изпълнен договорЗа обособена позиция № 10 КБ06.07.2016г. 15:29:22ч.
Свали този файл (inf._garanciq_izp-Ser.1.doc)Информация за върната гаранция за изпълнениеЗа обособена позиция № 10 КБ07.07.2016г. 14:16:12ч.
Свали този файл (plashtane m.06.2016.xls)plashtane m.06.2016.xlsПлащане по договор обособена позиция 10 КБ12.07.2016г. 10:37:41ч.
Свали този файл (plashtane m.07.2016.xls)plashtane m.07.2016.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 10 КБ12.07.2016г. 10:38:10ч.