Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000356

„Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат“ - Състезателен диалог

Срок за получаване на заявления за участие: 25.04.208 г. ; 17: 00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (reshenie.pdf)reshenie.pdfрешение за откриване на процедура0 КБ28.03.2018г. 14:31:26ч.
Свали този файл (obyavl.pdf)obyavl.pdfобявление за поръчка0 КБ28.03.2018г. 14:32:02ч.
Свали този файл (DOKUMENTACIA UL OSV.zip)DOKUMENTACIA UL OSV.zipдокументация0 КБ28.03.2018г. 14:32:40ч.
Достъп по връзката (https://www.gabrovo.bg/files/Energy%20efficiency/Tech_obsledvane.pdf)Tech_obsledvane.pdfДоклад за обследване на енергийната ефективност на уличното осветление на гр. Габрово 0 КБ28.03.2018г. 14:37:13ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333535353235)pageВръзка в РОП0 КБ28.03.2018г. 14:40:12ч.
Свали този файл (razyasnenie.pdf)razyasnenie.pdfразяснение0 КБ17.04.2018г. 14:50:39ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfпротокол 1 от работата на комисията0 КБ03.05.2018г. 15:23:35ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfпротокол 2 от работата на комиксията0 КБ23.05.2018г. 16:08:06ч.
Свали този файл (Reshenie predv podbor.pdf)Reshenie predv podbor.pdfрешение за предварителен подбор0 КБ23.05.2018г. 16:08:45ч.
Свали този файл (pokana za dialog.pdf)pokana za dialog.pdfпокана за участие във втори етап - диалог0 КБ07.06.2018г. 16:32:50ч.
Свали този файл (doklad za sait.pdf)doklad za sait.pdfдоклад на комисията9812 КБ30.11.2018г. 14:21:14ч.
Свали този файл (protokoli za sait.pdf)protokoli za sait.pdfприложения към доклада30690 КБ30.11.2018г. 14:22:12ч.
Свали този файл (reshenie prikl dialog.pdf)reshenie prikl dialog.pdfрешение за приключване на диалога1112 КБ30.11.2018г. 14:22:45ч.
Свали този файл (pokana ok of.pdf)pokana ok of.pdfпокана за представяне на окончателна оферта3175 КБ12.12.2018г. 15:43:52ч.
Свали този файл (dokumentacia ok of.zip)dokumentacia ok of.zipдокументация окончателна оферта29968 КБ12.12.2018г. 15:44:39ч.
Свали този файл (resh prekr.pdf)resh prekr.pdfрешение за прекратяване1179 КБ11.02.2019г. 14:15:53ч.
Свали този файл (obyavl nevazl.pdf)obyavl nevazl.pdfобявление за възложена поръчка по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП6453 КБ25.02.2019г. 14:00:31ч.