Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000324

„Надграждане на системи за видеонаблюдение по четири обособени позиции“
Обособена позиция № 1 Изграждане на система за видеонаблюдение и разпознаване на автомобилните регистрационни табели за входни артерии на град Габрово от град Велико Търново и град Трявна;
Обособена позиция № 2 Видеонаблюдение в зоната на кръгово кръстовище на ул. „Свищовска“, ул. „Лазурна“ и бул. „Могильов“;
Обособена позиция № 3 Видеонаблюдение Парк Колелото;
Обособена позиция № 4 Система за видеонаблюдение зрителна зала и централно фоайе спортна зала „Орловец“.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie.pdf)Reshenie.pdfрешение за откриване на процедура0 КБ03.11.2017г. 17:13:46ч.
Свали този файл (VIDEO sistemi 4op dogovaryane.zip)VIDEO sistemi 4op dogovaryane.zipдокументация0 КБ03.11.2017г. 17:14:23ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531333736)pageвръзка към РОП0 КБ03.11.2017г. 17:15:13ч.
Свали този файл (doklad.pdf)doklad.pdfдоклад на комисията0 КБ15.11.2017г. 15:34:57ч.
Свали този файл (reshenie izp.pdf)reshenie izp.pdfрешение за определяне на изпълнител0 КБ15.11.2017г. 15:35:26ч.
Свали този файл (reshenie za izmenenie.pdf)reshenie za izmenenie.pdfрешение за изменение на решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител0 КБ27.11.2017г. 15:32:01ч.
Свали този файл (obyavl vazl.pdf)obyavl vazl.pdfобявление за възлагане0 КБ26.01.2018г. 14:14:28ч.
Свали този файл (Dogovor op1.pdf)Dogovor op1.pdfдоговор за изпълнение оп10 КБ26.01.2018г. 14:15:58ч.
Свали този файл (Dogovor op2.pdf)Dogovor op2.pdfдоговор за изпълнение оп20 КБ26.01.2018г. 14:16:41ч.
Свали този файл (Dogovor op3.pdf)Dogovor op3.pdfобявление за приключване на договор ОП30 КБ26.01.2018г. 14:17:01ч.
Свали този файл (Dogovor op4.pdf)Dogovor op4.pdfдоговор за изпълнение оп40 КБ26.01.2018г. 14:17:38ч.
Свали този файл (obyavl prikl D video OP2.pdf)obyavl prikl D video OP2.pdfобявление за приключване на договор ОП20 КБ26.02.2018г. 14:32:56ч.
Свали този файл (obyavl prikl D video OP3.pdf)obyavl prikl D video OP3.pdfобявление за приключване на договор ОП30 КБ26.02.2018г. 14:33:14ч.
Свали този файл (obyavl prikl D video OP4.pdf)obyavl prikl D video OP4.pdfобявление приключил договор ОП40 КБ16.03.2018г. 15:58:06ч.
Свали този файл (obyavl prikl D video OP1.pdf)obyavl prikl D video OP1.pdfобявление за приключил договор ОП10 КБ30.03.2018г. 14:51:40ч.