Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000307

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР „Благоустрояване на дворните площи на ДГ „Дъга”, УПИ ІІІ от кв. 129 по плана на гр. Габрово”

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-AN_Dyga.pdf)Reshenie-AN_Dyga.pdfРешение0 КБ10.08.2017г. 15:51:59ч.
Свали този файл (AN _DG_Dyga.zip)AN _DG_Dyga.zipДокументация0 КБ10.08.2017г. 15:57:46ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333438373133)pageВръзка в АОП0 КБ10.08.2017г. 15:58:08ч.
Свали този файл (Protokol_AN-Dyga.pdf)Protokol_AN-Dyga.pdfПротокол от работата на комисията0 КБ22.08.2017г. 13:45:32ч.
Свали този файл (Doklad_AN-Dyga.pdf)Doklad_AN-Dyga.pdfДоклад0 КБ22.08.2017г. 13:45:45ч.
Свали този файл (Reshenie_AN-Dyga.pdf)Reshenie_AN-Dyga.pdfРешение за избор на изпълнител0 КБ22.08.2017г. 13:45:58ч.
Свали този файл (Dogovor_AN-Dyga.pdf)Dogovor_AN-Dyga.pdfДоговор0 КБ26.09.2017г. 16:44:58ч.
Свали този файл (Obv.vyzl.-AN-Dyga.pdf)Obv.vyzl.-AN-Dyga.pdfОбявление за възложена поръчка0 КБ26.09.2017г. 16:45:18ч.
Свали този файл (Obv.prikl.d-or_AN-DG Dyga.pdf)Obv.prikl.d-or_AN-DG Dyga.pdfОбявление за приключен договор0 КБ14.08.2018г. 10:55:12ч.