Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000445

Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”;
Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на климатици по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”."

 

Срок за получаване на офертите: 22.04.2019 г. до 17:00 часа;

Отваряне на офертите: 23.04.2019 г. от 10:00 часа.

Срок за получаване на оферти след удължаване: 02.05.2019 г. до 17:00 часа;

Отваряне на офертите: 03.05.2019 г. в 11:00 часа.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obiava obzavejdane OP2.pdf)Обява 4608 КБ10.04.2019г. 11:00:51ч.
Свали този файл (Documentacia obzavejdane.zip)Документация 1200 КБ10.04.2019г. 11:13:19ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087359#)Връзка към АОП  0 КБ10.04.2019г. 11:25:56ч.
Свали този файл (Съобщение удължаване обзавеждане.pdf)Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти 492 КБ22.04.2019г. 17:24:47ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087725)Връзка към АОП 0 КБ22.04.2019г. 17:33:03ч.
Свали този файл (Протокол обзавеждане.pdf)Протокол 4972 КБ03.06.2019г. 08:45:25ч.
Свали този файл (dogovor obosobena pozicia 1.pdf)Договор за обособена позиция № 1 8706 КБ25.06.2019г. 13:28:43ч.
Свали този файл (dogovor obosobena pozicia 2.pdf)Договор за обособена позиция № 2 21500 КБ25.06.2019г. 13:29:25ч.