Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000515

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПО ТРИНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция № 1: Застраховка „Щети на имущества”
Обособена позиция № 2: Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и групова рискова застраховка „Живот“
Обособена позиция № 3: Застраховка „Каско на МПС“
Обособена позиция № 4: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите
Обособена позиция № 5: Застраховка „Индустриален пожар”
Обособена позиция № 6: Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността”
Обособена позиция № 7: Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС"
Обособена позиция № 8: Групова застраховка „Злополука“ – за отряда за действие при „Бедствия и аварии“
Обособена позиция № 9: Групова застраховка „Злополука“
Обособена позиция № 10: Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“, като собственик и отговорник за експлоатацията на 1 бр. язовир, Публична Общинска собственост в Община Габрово
Обособена позиция № 11: Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина (асистанс)“
Обособена позиция № 12: Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина (асистанс)“ – по проекти
Обособена позиция № 13: Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността”


Срок за подаване на оферти до 29.04.2020 г., 17:00 часа;
Отваряне на офертите на 30.04.2020 г. в 10:00 часа.

С решение № 25/28.04.2020 г., срокът за получаване на оферти е удължен до 18.05.2020г.; 17:00 часа.

Отваряне на офертите: 19.05.2020г.- 9:00 часа.

 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение.pdf)Решение за откриване 754 КБ31.03.2020г. 16:55:02ч.
Свали този файл (Обявление.pdf)Обявление за поръчка 2698 КБ31.03.2020г. 16:55:35ч.
Свали този файл (Zastrahovki.zip)Документация 499 КБ31.03.2020г. 16:55:57ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830313537)Връзка в АОП 0 КБ31.03.2020г. 16:56:11ч.
Свали този файл (Otgovor_pitane.pdf)Otgovor_pitane.pdfОтговор на постъпило запитване1093 КБ23.04.2020г. 09:44:54ч.
Свали този файл (Obv. udl._Zastrahovki.pdf)Obv. udl._Zastrahovki.pdfРешение за удължаване на обявените срокове в процедурата 2846 КБ28.04.2020г. 13:48:11ч.