Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000128

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2016/2017 г. ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО“

Получаване на документация - до 17.03.2016 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 17.03.2016 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (PM_2016.zip)Документация 0 КБ18.02.2016г. 10:06:33ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333333303637)Връзка в АОП 0 КБ18.02.2016г. 15:05:59ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdf 0 КБ23.03.2016г. 14:53:02ч.
Свали този файл (ceni-pm-2016.pdf)Уведомление за отваряне на ценови оферти 0 КБ22.04.2016г. 10:07:46ч.
Свали този файл (pr.2-pm.2016.pdf)Протокол № 2 0 КБ04.05.2016г. 11:16:35ч.
Свали този файл (pr.3-pm.2016.pdf)Протокол № 3 0 КБ04.05.2016г. 11:17:44ч.
Свали този файл (re6.-pm.2016.pdf)Решение за избор за изпълнител 0 КБ04.05.2016г. 11:18:29ч.
Свали този файл (dog.-sait.pdf)Договор 0 КБ15.06.2016г. 11:21:17ч.
Свали този файл (info.pm.2016.pdf)Информация за изпълнен договор 0 КБ14.07.2017г. 13:37:34ч.