Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000430

„Осъществяване на услуги по сервизно обслужване и поддръжка на МПС-ва, както и доставка на необходимите авточасти, смазочни материали и гуми за нуждите Община Габрово и други второстепенни разпоредители с бюджет“


Срок за получаване на оферти: 19.03.2019 г.; 17:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение Сервиз.pdf)Решение за откриване 1548 КБ14.02.2019г. 14:38:07ч.
Свали този файл (Сервизна дейност - 2019-2021 - N.zip)Документация 1117 КБ14.02.2019г. 14:39:59ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333636313032)Връзка в АОП 0 КБ14.02.2019г. 14:42:34ч.
Свали този файл (Обявление.pdf)Обявление за поръчка 2965 КБ14.02.2019г. 14:50:10ч.
Свали този файл (Решение удължаване.pdf)Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 466 КБ22.03.2019г. 10:25:48ч.