Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000258

„Доставка на природен газ за нуждите на Община Габрово по пет обособени позиции”, както следва: Обообена позиция №1 - „Доставка на природен газ за Детска ясла „Първи юни“ гр. Габрово”, Обособена позиция №2 - „Доставка на природен газ за Детска градина „Перуника 1”, гр. Габрово”, Обособена позиция №3 - „Доставка на природен газ за Детска градина „Перуника 2”, гр. Габрово”. Обособена позиция №4 - „Доставка на природен газ за Детска градина „Радост 1”, гр. Габрово”, Обособена позиция №5 - „Доставка на природен газ за Детска градина „Радост 2”, гр. Габрово”

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (resh.gaz.2017.pdf)Решение  0 КБ17.02.2017г. 11:33:23ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433333836)Връзка в АОП 0 КБ17.02.2017г. 11:33:53ч.
Свали този файл (Stanovishte.pdf)Становище на АОП 0 КБ20.03.2017г. 15:55:39ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=777771&mode=view)Обявление за възложена поръчка 0 КБ21.03.2017г. 12:00:13ч.
Свали този файл (CCF21032017.pdf)Договор об. поз. 1 0 КБ21.03.2017г. 12:01:47ч.
Свали този файл (dog.2.pdf)Договор об. поз. 2 0 КБ21.03.2017г. 12:03:02ч.
Свали този файл (dog.3.pdf)Договор об. поз. 3 0 КБ21.03.2017г. 12:03:28ч.
Свали този файл (dog.4.pdf)Договор об. поз. 4 0 КБ21.03.2017г. 12:04:03ч.
Свали този файл (dog.5.pdf)Договор об. поз. 5 0 КБ21.03.2017г. 12:04:29ч.
Свали този файл (obqvl. prikl. d-r OP 1.pdf)obqvl. prikl. d-r OP 1.pdfобявление за приключване на договор ОП 1556 КБ22.04.2020г. 16:18:27ч.
Свали този файл (obqvl. prikl. d-r OP 2.pdf)obqvl. prikl. d-r OP 2.pdfобявление за приключване на договор ОП 2559 КБ22.04.2020г. 16:18:48ч.
Свали този файл (obqvl. prikl. d-r OP 3.pdf)obqvl. prikl. d-r OP 3.pdfобявление за приключване на договор ОП 3584 КБ22.04.2020г. 16:19:02ч.
Свали този файл (obqvl. prikl. d-r OP 4.pdf)obqvl. prikl. d-r OP 4.pdfобявление за приключване на договор ОП 4582 КБ22.04.2020г. 16:19:23ч.
Свали този файл (obqvl. prikl. d-r OP 5.pdf)obqvl. prikl. d-r OP 5.pdfобявление за приключване на договор ОП 5585 КБ22.04.2020г. 16:19:43ч.