Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000407

"Доставка на течни горива за зареждане на бензиностанция, предназначени за нуждите на ОП "Благоустрояване"

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (reshenie OPBS.pdf)reshenie OPBS.pdfрешение за откриване на процедура0 КБ03.10.2018г. 15:27:23ч.
Свали този файл (techn spec OPBS.pdf)techn spec OPBS.pdfтехнически спецификации0 КБ03.10.2018г. 15:27:40ч.
Свали този файл (декларация чл. 54 т.7 - образец БКС.doc)декларация чл. 54 т.7 - образец БКС.doc 0 КБ03.10.2018г. 15:27:55ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632303139)pageвръзка РОП0 КБ03.10.2018г. 18:31:33ч.
Свали този файл (bks.pdf)bks.pdfобявление за възложена поръчка0 КБ01.11.2018г. 10:43:45ч.
Свали този файл (dogovor bks.pdf)dogovor bks.pdfдоговор за изпълнение0 КБ01.11.2018г. 10:44:28ч.