Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000499

Покана за участие в пазарни консултации във връзка с осъществяването на дейности по Предварително третиране/сепариране на битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Габрово

Предложенията следва да бъдат представени в срок до 17:00 часа на 09 декември 2019 г. в деловодството на Община Габрово на адрес: гр. Габрово, пл. Възраждане №3 или на ел. адрес: poruchki@gabrovo.bg.

ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Получени резултати от проведени пазарни консултации във връзка с дейности по Предварително третиране/сепариране на битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Габрово

Във връзка с отправената към заинтересованите участници за представяне на индикативни предложения покана № Р-ДЕПО-03-38/ 03.12.2019 г., публикувана в профила на купувача, в рамките на определения краен срок, постъпиха 4 предложения, както следва: КОМУНАЛ СЕРВИЗ ЕООД; ЕКОКОНСУЛТ-С ЕООД; ЕВРОТЕХКОНСУЛТ ООД; ЕКО ФЕНИКС ЕООД.

! Участниците не са подредени по реда на постъпване на офертите.

Получените предложения, със заличена информация за участника, представяме в прикачения файл във формат PDF, с наименование Получени предложения пазарни консултации.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Покана за участие в пазарни консултации.pdf)Покана за участие в пазарни консултации.pdfпокана872 КБ03.12.2019г. 11:50:49ч.
Свали този файл (Приложение 1 - техническа спецификация.pdf)Приложение 1 - техническа спецификация.pdfприложение 1 - техническа спецификация11095 КБ03.12.2019г. 11:51:38ч.
Свали този файл (Приложение 2 - Предложение.doc)Приложение 2 - Предложение.docприложение 2 - образец на предложение61 КБ03.12.2019г. 11:52:09ч.
Свали този файл (Получени предложения пазарни консултации (2).pdf)Получени предложения пазарни консултации (2).pdfполучени предложения пазарни консултации4702 КБ13.12.2019г. 17:35:31ч.