Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Декември 2023
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000002

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен проект (фаза: работен проект, както и на технически паспорт за обект: Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на Дом на културата "Емануил Манолов“, вкл. благоустрояване на прилежащи площи, гр. Габрово.

Получаване на документация - до 01.12.2014г., 16:30 ч.

Подаване на оферти - до 01.12.2014г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в Деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (dom kultura.zip)Документация 0 КБ21.10.2014г. 16:27:30ч.
Свали този файл (KULT_DOM.zip)чертежи 0 КБ21.10.2014г. 16:33:18ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333138363039)page00038-2014-00340 КБ21.10.2014г. 17:55:31ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=636062&newver=2)Решение за прекратяване 0 КБ02.12.2014г. 16:08:07ч.