Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000383

“Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за модернизиране на градския транспорт в гр. Габрово – 2018 г.” в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на оферти - до 03.09.2018 г. , 17.00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (resh.ikt.pdf)Решение за откриване 526 КБ27.07.2018г. 10:30:20ч.
Свали този файл (obqvl.ikt.pdf)Обявление за поръчка 1011 КБ27.07.2018г. 10:30:45ч.
Свали този файл (ИКТ ГАБРОВО - 2018.zip)Документация 1237 КБ27.07.2018г. 10:31:16ч.
Свали този файл (IKT_proekti.zip)Работени проекти 69194 КБ27.07.2018г. 10:33:16ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333539353730)Връзка в АОП 0 КБ27.07.2018г. 10:33:44ч.
Свали този файл (Отговор 1.pdf)Отговор на постъпили запитвания № 1  268 КБ14.08.2018г. 15:32:10ч.
Свали този файл (Отговор 2.pdf)Отговор на постъпило запитване № 2 193 КБ14.08.2018г. 15:32:23ч.
Свали този файл (Отговор 3.pdf)Отговор на постъпило запитване № 3 220 КБ14.08.2018г. 15:32:43ч.
Свали този файл (Отговор 4.pdf)Отговор на постъпило запитване № 4 258 КБ23.08.2018г. 14:14:25ч.
Свали този файл (Протокол 1 - za saita.pdf)Протокол № 1 2345 КБ02.10.2018г. 15:09:15ч.
Свали този файл (Писмо цени.pdf)Уведомление за отваряне на Ценови предложения 154 КБ29.10.2018г. 16:34:29ч.
Свали този файл (Протокол 2 - za saita.pdf)Протокол № 2 3727 КБ02.11.2018г. 16:42:27ч.
Свали този файл (Протокол 3 - za saita.pdf)Протокол № 3 727 КБ02.11.2018г. 16:43:19ч.
Свали този файл (Доклад - za saita.pdf)Доклад  3940 КБ02.11.2018г. 16:43:43ч.
Свали този файл (Решение.pdf)Решение за избор за изпълнител 652 КБ02.11.2018г. 16:44:04ч.
Свали този файл (Договор - za saita.pdf)Договор 5896 КБ03.01.2019г. 10:37:47ч.
Свали този файл (Приложения договор - za saita.pdf)Приложения към договора 4009 КБ03.01.2019г. 10:38:24ч.
Свали този файл (Обявление за възлагане.pdf)Обявление за възложена поръчка 856 КБ03.01.2019г. 10:38:40ч.