Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000451

Доставка на работно облекло по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”

Дата на провеждане на 22.05.2019 г. от 10:00 часа.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение за откриване работно облекло.pdf)Решение за откриване 4598 КБ08.05.2019г. 15:16:51ч.
Свали този файл (Покана работно облекло.pdf)Покана 6480 КБ08.05.2019г. 15:17:51ч.
Свали този файл (Документация Работно облекло.zip)Документация 395 КБ08.05.2019г. 15:20:20ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=910479&newver=2)Връзка към АОП 0 КБ08.05.2019г. 15:31:33ч.
Свали този файл (Протоколи и доклад работно облекло.pdf)Протоколи и доклад 10069 КБ28.05.2019г. 11:24:21ч.
Свали този файл (Решение работно облекло.pdf)Решение за избор на изпълнител 2622 КБ28.05.2019г. 11:25:33ч.
Свали този файл (обявление за възложена поръчка ПД работно облекло.pdf)Обявление за възложена поръчка 6896 КБ02.07.2019г. 16:48:19ч.
Свали този файл (Договор за възлагане на ОП работно облекло.pdf)Договор  12239 КБ02.07.2019г. 16:48:56ч.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор работно облекло Комплекс.pdf)Обявление за приключен договор  5147 КБ14.01.2020г. 15:08:10ч.