Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000303

Доставка на компютърно оборудване по две обособени позиции:
Обособена позиция №1 Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет
Обособена позиция №2 „Доставка на 1 бр. преносим компютър и 1 бр. проектор за изпълнение на комплекс от мерки за осигуряване на информация на обществеността за дейности по управление на отпадъците на територията на община Габрово, свързани с предотвратяване образуването на отпадъци“

Срок за получаване на оферти: 14.08.2017 г.; 17:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obyava.pdf)Obyava.pdfобява0 КБ07.08.2017г. 10:40:11ч.
Свали този файл (COMP2017 - dokumentacia.zip)COMP2017 - dokumentacia.zip 0 КБ07.08.2017г. 10:40:42ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067007)v71_pp.phpВръзка към АОП0 КБ07.08.2017г. 11:00:47ч.
Свали този файл (Saobst. udalj..pdf)Saobst. udalj..pdfсъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти0 КБ14.08.2017г. 17:09:03ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067282)v71_pp.phpинформация за удължаване - връзка АОП0 КБ14.08.2017г. 17:16:22ч.
Свали този файл (protokol.pdf)protokol.pdfпротокол от работата на комисията0 КБ23.08.2017г. 15:40:21ч.
Свали този файл (Dogovor op1.pdf)Dogovor op1.pdfДоговор за изпълнение оп10 КБ05.09.2017г. 17:01:49ч.
Свали този файл (Dogovor op2.pdf)Dogovor op2.pdfДоговор за изпълнение оп20 КБ05.09.2017г. 17:02:11ч.