Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000425

„Доставка на природен газ за нуждите на Община Габрово по четири обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на природен газ за Административната сграда на Община Габрово”, Обособена позиция № 2 - „Доставка на природен газ за обект: „Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в СК „Христо Ботев”, гр. Габрово, Обособена позиция № 3 - „Доставка на природен газ за обект: „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, гр. Габрово, Обособена позиция № 4 - „Доставка на природен газ за обект: „Детска ясла „Зора”, гр. Габрово, ул. Зора № 2”.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение за откриване на ОП природна газ 4 ОП.pdf)Решение за откриване  5518 КБ25.01.2019г. 11:14:53ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635363033)Връзка към АОП 0 КБ25.01.2019г. 11:26:06ч.
Свали този файл (obiavlenie vuzlojena poruchka prirodna gaz.pdf)Обявление за възложена поръчка 11756 КБ13.03.2019г. 16:07:10ч.
Свали този файл (Dogovor Administrativna sgrada - OP 1.pdf)Договор за обособена позиция № 1 9664 КБ13.03.2019г. 16:08:41ч.
Свали този файл (Dogovor zala Xristo Botev - OP 2.pdf)Договор за обособена позиция № 2 9233 КБ13.03.2019г. 16:09:21ч.
Свали този файл (Dogovor DCDMY - OP 3.pdf)Договор за обособена позиция № 3 9296 КБ13.03.2019г. 16:10:32ч.
Свали този файл (Dogovor Detska iasla Zora -OP 4.pdf)Договор за обособена позиция № 4 9419 КБ13.03.2019г. 16:11:26ч.
Свали този файл (Обявл за приключен договор ПГ ОП 1.pdf)Обявление за приключен договор За обособена позиция № 12734 КБ31.05.2021г. 12:58:27ч.
Свали този файл (Обявл за приклю договор ПГ ОП 2.pdf)Обявление за приключен договор за обособена позиция № 22777 КБ31.05.2021г. 12:58:58ч.
Свали този файл (Обявл за приклю договор ПГ ОП 3.pdf)Обявление за приключен договор за обособена позиция № 32745 КБ31.05.2021г. 12:59:19ч.
Свали този файл (Обявл за приклю договор природна газ  ОП 4.pdf)Обявление за приключен договор за обособена позиция № 42742 КБ31.05.2021г. 12:59:44ч.