Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000028

Представяне на Публична покана с предмет: „Доставка, интеграция и поддръжка на софтуерни приложения за ГИС за целите на архива на интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово“.

Срок за подаване на оферти до 24.02.2015 г. до 16.30 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (dokumentacia - publichna pokana.zip)Документация 705 КБ05.02.2015г. 10:49:26ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1022251&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=2890&menu_id=11&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E7068703F7570693D3338)връзка в АОП 0 КБ05.02.2015г. 11:17:54ч.
Свали този файл (Protokol za site.pdf)Протокол 1706 КБ20.03.2015г. 15:51:08ч.
Свали този файл (dogovor za site.pdf)Договор 1481 КБ02.04.2015г. 15:02:41ч.
Свали този файл (plashtane 28 .xls)plashtane 28 .xlsплащане окончателно17 КБ19.05.2015г. 10:59:05ч.