Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000081

“Ежедневно приготвяне и доставка на храна и хранителни продукти за „Дневен център за деца с увреждания до 3 години” и „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания““ в рамките на договор за безвъзмездна помощ BG051PO001-5.2.15-0003-CООО1, за проект „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: “Ежедневно приготвяне и доставка на храна и хранителни продукти за „Дневен център за деца с увреждания до 3 години” и „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания““
Получаване на документация - до 11.08.2015 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 11.08.2015 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333236323538)pageВръзка в АОП0 КБ02.07.2015г. 09:31:46ч.
Свали този файл (Hrana_bebe.zip)Hrana_bebe.zipДокументация0 КБ02.07.2015г. 09:33:34ч.
Свали този файл (Reshenie prekratiavane.pdf)Reshenie prekratiavane.pdfРешение за прекратяване на процедурата0 КБ13.08.2015г. 10:10:44ч.