Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000377

Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Община Габрово


Срок за подаване на оферти - до 12.07.2018г. , 17.00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Resnenie_TR.pdf)Resnenie_TR.pdfРешение за откриване на обществена поръчка5173 КБ28.06.2018г. 10:48:54ч.
Свали този файл (Obv._TR.pdf)Obv._TR.pdfОбявление за откриване на процедурата9709 КБ28.06.2018г. 10:49:25ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538353639)pageВръзка в АОП0 КБ28.06.2018г. 10:53:16ч.
Свали този файл (OPM-TRemont-MM.zip)OPM-TRemont-MM.zipДокументация809 КБ28.06.2018г. 10:54:30ч.
Свали този файл (протокол.pdf)протокол.pdfпротокол 4065 КБ26.07.2018г. 14:41:08ч.
Свали този файл (доклад.pdf)доклад.pdfдоклад3946 КБ26.07.2018г. 14:41:30ч.
Свали този файл (решение за избор на изпълнител.pdf)решение за избор на изпълнител.pdfрешение избор на изпълнител713 КБ26.07.2018г. 14:41:48ч.
Свали този файл (Obv.skl.d-or_OPM.pdf)Obv.skl.d-or_OPM.pdfОбявление за възложена поръчка7079 КБ17.08.2018г. 10:33:03ч.
Свали този файл (Dogovor_OPM.pdf)Dogovor_OPM.pdfДоговор12718 КБ17.08.2018г. 10:33:56ч.