Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000339

Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет”
Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване – стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

Срок за получаване на оферти: 11.12.2017 г.; 17:00 часа.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (obyava.pdf)obyava.pdfобява0 КБ04.12.2017г. 16:43:40ч.
Свали този файл (Dokumentacia kancelarski 0412.zip)Dokumentacia kancelarski 0412.zipдокументация0 КБ04.12.2017г. 16:43:56ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071127)v71_pp.phpвръзка в АОП - информация за обява0 КБ04.12.2017г. 16:44:52ч.
Свали този файл (saobsht udalj.pdf)saobsht udalj.pdfсъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти0 КБ11.12.2017г. 17:11:23ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071427)v71_pp.phpвръзка към АОП - информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти0 КБ11.12.2017г. 17:14:33ч.
Свали този файл (PROTOKOL.pdf)PROTOKOL.pdfпротокол от работата на комисията0 КБ03.01.2018г. 14:14:18ч.
Свали този файл (Dogovor op1.pdf)Dogovor op1.pdfдоговор за изпълнение оп10 КБ17.01.2018г. 16:32:53ч.
Свали този файл (Dogovor op2.pdf)Dogovor op2.pdfдоговор за изпълнение оп20 КБ17.01.2018г. 16:33:09ч.