Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000503

"Доставка на природен газ по три обособени позиции:
Обособена позиция №1 "Доставка на природен газ за нуждите на Детска ясла "Първи юни", гр. Габрово;
Обособена позиция № 2 „Доставка на природен газ за нуждите на Детска ясла „Славейче“, гр. Габрово”;
Обособена позиция № 3 „Доставка на природен газ за нуждите на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, гр. Габрово”.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (reshenie za otkrivane.pdf)reshenie za otkrivane.pdfрешение за откриване на процедура294 КБ31.01.2020г. 14:23:11ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333737383532)pageвръзка в АОП0 КБ31.01.2020г. 14:25:07ч.
Свали този файл (obqvl.vuzl..pdf)obqvl.vuzl..pdfобявление за възложена поръчка983 КБ19.03.2020г. 11:51:28ч.
Свали този файл (dogovor OP 1.pdf)dogovor OP 1.pdfдоговор за изпълнение на ОП 12406 КБ19.03.2020г. 11:51:53ч.
Свали този файл (dogovor OP 2.pdf)dogovor OP 2.pdfдоговор за изпълнение на ОП 22706 КБ19.03.2020г. 11:52:11ч.
Свали този файл (dogovor OP 3.pdf)dogovor OP 3.pdfдоговор за изпълнение на ОП 32878 КБ19.03.2020г. 11:52:30ч.
Свали този файл (оп 1.pdf)оп 1.pdfобявление приключване оп 11621 КБ10.06.2022г. 14:08:21ч.
Свали този файл (оп 2.pdf)оп 2.pdfобявление приключване оп 21615 КБ10.06.2022г. 14:08:43ч.
Свали този файл (оп 3.pdf)оп 3.pdfобявление приключване оп 31614 КБ10.06.2022г. 14:09:06ч.