Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000132

Публична покана: „Доставка на оборудване по две позиции: Обособена позиция №1 Доставка на компютърно оборудване и Обособена позиция №2 Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане“, по проект № BG05M9OP001-2.002-0169-C001 “Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“

Срок за получаване на оферти: 09.03.2016 г.; 16:30 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Oborudvane_nezavisim jivot.zip)Документация 931 КБ22.02.2016г. 15:28:18ч.
Достъп по връзката (Връзка в АОП)Връзка в АОП 0 КБ22.02.2016г. 16:41:32ч.
Свали този файл (prot.-oborudvane.pdf)Протокол 811 КБ12.03.2016г. 15:16:46ч.
Свали този файл (dogovor_oborudvane.pdf)ДоговорЗа обособена позиция № 23144 КБ21.03.2016г. 16:12:24ч.
Свали този файл (plashtane 132.xls)plashtane 132.xlsПлащане по договор обособена позиция 221 КБ10.05.2016г. 15:15:31ч.