Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000441

„Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”

Срок за подаване на офертите: 02.04.2019 г. до 17:00 часа;

Отваряне на офертите: 03.04.2019 г. в 10:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (obiava kancelarski materiali.pdf)Обява 4284 КБ20.03.2019г. 16:37:01ч.
Свали този файл (Dokumentacia.zip)Документация 373 КБ20.03.2019г. 16:40:29ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086875#)Връзка към АОП  0 КБ20.03.2019г. 17:44:41ч.
Свали този файл (Protokol kanc.pdf)Протокол  7043 КБ12.04.2019г. 09:53:04ч.
Свали този файл (Договор канцеларски материали.pdf)Договор за изпълнение на обществена поръчка 14986 КБ25.04.2019г. 11:52:30ч.