Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000262

Изработка на печатни информационни материали по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433373937)pageВръзка в АОП0 КБ02.03.2017г. 13:40:18ч.
Свали този файл (Dogovaryane 2.zip)Dogovaryane 2.zipДокументация0 КБ02.03.2017г. 13:41:23ч.
Свали този файл (pr..pdf)Протокол  0 КБ15.03.2017г. 09:29:01ч.
Свали този файл (dokl..pdf)Доклад  0 КБ15.03.2017г. 09:29:24ч.
Свали този файл (re..pdf)Решение за избор за изпълнител 0 КБ15.03.2017г. 09:29:41ч.
Свали този файл (Dogovor_pechatni.pdf)Dogovor_pechatni.pdfДоговор0 КБ03.04.2017г. 15:14:10ч.
Свали този файл (Obv. vyzl. pecatni.pdf)Obv. vyzl. pecatni.pdfОбявление за възложена поръчка0 КБ03.04.2017г. 15:14:45ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=790179&newver=2)Обявление за приключване на договор 0 КБ05.06.2017г. 13:56:47ч.