Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000446

Упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство на сграда за социални дейности (част от корпус А и корпус В) за обособяване на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (ЦГВХНС) и на Център за грижа за лица с различна форма на деменция (ЦГЛРФД), в УПИ I-173 от кв. 15 по плана на гр. Габрово - Борово-Велчевци“

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение за откриване.pdf)Решение за откриване 590 КБ12.04.2019г. 11:08:54ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333638313636)Връзка в АОП 0 КБ12.04.2019г. 11:09:10ч.
Свали този файл (обявление за възложена поръчка.pdf)обявление за възложена поръчка.pdf 463 КБ03.06.2019г. 13:25:43ч.
Свали този файл (dogovor.pdf)dogovor.pdfдоговор за изпълнение3131 КБ03.06.2019г. 13:40:19ч.
Свали този файл (обявл. за приключване на дог..pdf)обявл. за приключване на дог..pdfобявление за приключване на договор1335 КБ02.12.2020г. 14:53:57ч.