Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000317

“Подобряване на организация на движението на най-натоварените кръстовища в гр. Габрово” в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Получаване на оферти: 15.11.2017 г.; 17:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Cross.zip)Документация 1259 КБ05.10.2017г. 10:41:45ч.
Свали този файл (project.zip)Работни проекти  12465 КБ05.10.2017г. 10:43:16ч.
Свали този файл (resh.cross.pdf)Решение за откриване 805 КБ05.10.2017г. 10:43:35ч.
Свали този файл (obqvl.cross.pdf)Обявление за поръчка 2728 КБ05.10.2017г. 10:43:53ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530323234)Връзка в АОП 0 КБ05.10.2017г. 10:44:23ч.
Свали този файл (opt.1cross.pdf)Отговор на постъпило запитване  287 КБ02.11.2017г. 15:15:20ч.
Свали този файл (otg2.pitane_cross.pdf)Отговор на постъпило запитване № 2 474 КБ03.11.2017г. 16:50:15ч.
Свали този файл (prot.cross.1 - za saita.pdf)Протокол № 1 8192 КБ15.12.2017г. 13:24:18ч.
Свали този файл (prot.2.Cross - za saita.pdf)Протокол № 2 8014 КБ15.01.2018г. 13:14:32ч.
Свали този файл (doklad.Cross - za saita.pdf)Доклад 10524 КБ15.01.2018г. 13:15:06ч.
Свали този файл (resh.Cross.pdf)Решение за прекратяване 708 КБ15.01.2018г. 13:15:21ч.
Свали този файл (obqvl.vuzl..pdf)Обявление за възложена поръчка 1885 КБ02.02.2018г. 11:34:14ч.