Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000401

„Доставка на сол за посипване на пътища /против заледяване/ за нуждите на ОП "Благоустрояване" Габрово по две обособени позиции"
- обособена позиция № 1 - сол за посипване на пътища - каменна;
- обособена позиция № 2 - сол за посипване на пътища - морска кристална.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (reshenie.pdf)reshenie.pdfрешение за откриване на процедура0 КБ11.09.2018г. 17:07:06ч.
Свали този файл (specifikacia - sait.pdf)specifikacia - sait.pdfтехническа спецификация0 КБ11.09.2018г. 17:08:07ч.
Свали този файл (декларация чл. 54 т.7 - образец.doc)декларация чл. 54 т.7 - образец.docдекларация чл. 54, т. 7 от ЗОП - образец0 КБ11.09.2018г. 17:08:44ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631323633)pageвръзка РОП0 КБ11.09.2018г. 17:09:51ч.
Свали този файл (Dogovor op1.pdf)Dogovor op1.pdfдоговор ОП10 КБ03.10.2018г. 11:53:23ч.
Свали този файл (Dogovor op2.pdf)Dogovor op2.pdfдоговор ОП20 КБ03.10.2018г. 11:53:41ч.
Свали този файл (obyavl vazl.pdf)obyavl vazl.pdfобявление за възложена поръчка0 КБ03.10.2018г. 11:54:16ч.
Свали този файл (sol op1.pdf)sol op1.pdfобявление за приключване на договор оп 13053 КБ27.02.2019г. 14:33:48ч.
Свали този файл (sol op2.pdf)sol op2.pdfобявление за приключване на договор оп 23044 КБ27.02.2019г. 14:34:09ч.