Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000366

Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект BG16RFOP001-5.001-029 „Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“

Срок за получаване на оферти - до 31.05.2018г., 17:00 часа

Публично отваряне на оферти - 01.06.2018г., 11:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (решение.pdf)Решение за откриване 2222 КБ10.05.2018г. 10:48:43ч.
Свали този файл (обявление.pdf)обявление 3943 КБ10.05.2018г. 10:49:24ч.
Свали този файл (публичност М.zip)Документация 793 КБ10.05.2018г. 10:49:47ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333537303735)Връзка към АОП 0 КБ10.05.2018г. 10:51:44ч.
Свали този файл (протокол.pdf)протокол 1915 КБ04.06.2018г. 09:08:44ч.
Свали този файл (reshenie.pdf)решение за избор на изпълнител 742 КБ04.06.2018г. 10:26:51ч.
Свали този файл (договор публичност.pdf)договор публичност.pdfдоговор12236 КБ02.07.2018г. 11:08:57ч.
Свали този файл (обявление за възложена поръчка.pdf)обявление за възложена поръчка.pdfобявление за възложена поръчка3407 КБ02.07.2018г. 11:09:17ч.