Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000093

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Благоустрояване на парк Колелото и прилежащи квартални пространства“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Благоустрояване подобект 4“ и Обособена позиция №2 „Благоустрояване подобект 5“


Получаване на документация - до 02.09.2015 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 02.09.2015 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (KOLELO 2015.zip)Документация 0 КБ24.07.2015г. 13:13:08ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333237303634)Връзка в АОП 0 КБ24.07.2015г. 14:31:45ч.
Свали този файл (01 Архитектура.zip)01 Архитектура.zipРаботен проект0 КБ24.07.2015г. 16:20:52ч.
Свали този файл (02 Геодезия.zip)02 Геодезия.zipРаботен проект0 КБ24.07.2015г. 16:22:02ч.
Свали този файл (03 Конструкции.zip)03 Конструкции.zipРаботен проект0 КБ24.07.2015г. 16:22:21ч.
Свали този файл (04 Електрическа.zip)04 Електрическа.zipРаботен проект0 КБ24.07.2015г. 16:22:44ч.
Свали този файл (05 В и К.zip)05 В и К.zipРаботен проект0 КБ24.07.2015г. 16:23:06ч.
Свали този файл (06 ПУСО.zip)06 ПУСО.zipРаботен проект0 КБ24.07.2015г. 16:23:21ч.
Свали този файл (07 ПБ.zip)07 ПБ.zipРаботен проект0 КБ24.07.2015г. 16:23:36ч.
Свали този файл (08 ПБЗ.zip)08 ПБЗ.zipРаботен проект0 КБ24.07.2015г. 16:23:49ч.
Свали този файл (09 ПЪТНА.zip)09 ПЪТНА.zipРаботен проект0 КБ24.07.2015г. 16:24:30ч.
Свали този файл (CCF09092015_0002.pdf)Съобщение за цени 0 КБ09.09.2015г. 14:45:39ч.
Свали този файл (CCF14092015_0002.pdf)Протокол 1 0 КБ14.09.2015г. 14:33:04ч.
Свали този файл (CCF14092015_0003.pdf)Протокол 2 0 КБ14.09.2015г. 14:33:30ч.
Свали този файл (CCF14092015_0004.pdf)Решение 0 КБ14.09.2015г. 14:33:52ч.
Свали този файл (CCF08102015_0005.pdf)Договор Об. позиция 1 0 КБ30.10.2015г. 10:10:12ч.
Свали този файл (CCF08102015_0006.pdf)Договор Об. позиция 2 0 КБ30.10.2015г. 10:20:44ч.
Свали този файл (Tablica Osvob garancii.doc)Освобождаване гаранции 0 КБ30.10.2015г. 10:37:41ч.
Свали този файл (plashtane po obosob. poziciq 1.xls)plashtane po obosob. poziciq 1.xlsавансово плащане по договор обособена позиция 10 КБ11.11.2015г. 10:08:21ч.
Свали този файл (plashtane po obosob. poz. 2.xls)plashtane po obosob. poz. 2.xlsавансово плащане по договор обособена позиция 20 КБ11.11.2015г. 10:08:58ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=705802&newver=2)Информация за изпълнен договор по обособена позиция 1 0 КБ06.01.2016г. 15:24:50ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=705804&newver=2)Информация за изпълнен договор по обособена позиция 2 0 КБ06.01.2016г. 15:25:25ч.
Свали този файл (okonchatelno plashtane po obosob. poziciq 1.xls)okonchatelno plashtane po obosob. poziciq 1.xlsОкончателно плащанe 0 КБ11.01.2016г. 16:36:16ч.
Свали този файл (okonchatelno plashtane po obosob. poz. 2.xls)okonchatelno plashtane po obosob. poz. 2.xlsОкончателно плащанe 0 КБ11.01.2016г. 16:36:45ч.
Свали този файл (инфо гар. изпълнение.docx)ИнформацияИнформация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранцията за добро изпълнение0 КБ10.03.2016г. 17:03:15ч.