Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000276

Пряко договаряне на основание чл. 182 ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП и чл. 65 от ППЗОП, с предмет: "Доставка на вода и предоставяне на ВиК услуги на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет".

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (reshenie voda.pdf)reshenie voda.pdfРешение за откриване0 КБ21.04.2017г. 14:43:12ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333435323730)pageВръзка към АОП0 КБ21.04.2017г. 14:44:11ч.
Свали този файл (Договор вода.pdf)Договор вода.pdfдоговор за изпълнение0 КБ29.06.2017г. 15:52:43ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=793783&mode=view)form.phpобявление за възложена поръчка - връзка към АОП0 КБ29.06.2017г. 15:54:24ч.
Свали този файл (анекс ВиК.pdf)анекс 0 КБ04.12.2017г. 11:01:11ч.
Свали този файл (obyavl prikl dogdvor.pdf)obyavl prikl dogdvor.pdfобявление за приключване на договор0 КБ09.08.2018г. 10:13:41ч.