Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000511

„Доставка на вода и предоставяне на ВиК услуги на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет” - 2020 г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение доставка на вода 2020.pdf)Решение 5191 КБ06.03.2020г. 11:22:36ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333738373536)Връзка към АОП 0 КБ06.03.2020г. 11:25:08ч.
Свали този файл (Обявл за възложена ВИК.pdf)Обявление за възложена поръчка 11533 КБ13.04.2020г. 10:32:28ч.
Свали този файл (Договор вода 2020.pdf)Договор за ВИК 2020 5033 КБ13.04.2020г. 10:33:22ч.
Свали този файл (Обявление за приключен договор ВИК 2020.pdf)Обявление за приключен договор  2593 КБ14.07.2021г. 09:55:11ч.