Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000457

Ремонт на участъци от общински пътища и улици в община Габрово по две обособени позиции: обособена позиция № 1 „За нуждите на улична мрежа на територията на гр. Габрово“ и обособена позиция № 2 „За нуждите на улична мрежа на малките населените места на територията на община Габрово“.


Подаване на оферти - до 12.06.2019г., 17:00 часа

Публично отваряне на оферти - 10:00 часа, 13.06.2019г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение.pdf)Решение за откриване 1356 КБ22.05.2019г. 15:58:38ч.
Свали този файл (Обявление.pdf)Обявление за поръчка 3059 КБ22.05.2019г. 15:58:57ч.
Свали този файл (ОПМ.zip)Документация 1012 КБ22.05.2019г. 15:59:38ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639333035)Връзка в АОП 0 КБ22.05.2019г. 16:00:07ч.
Свали този файл (Protokol.pdf)Protokol.pdfПротокол от работата на комисията11655 КБ18.07.2019г. 11:26:51ч.
Свали този файл (Protokol-181, al.4.pdf)Protokol-181, al.4.pdfПротокол по чл.181, ал. 4 от ЗОП 8361 КБ18.07.2019г. 11:27:23ч.
Свали този файл (Reshenie_OPM.pdf)Reshenie_OPM.pdfРешение за избор на изпълнител1533 КБ18.07.2019г. 11:27:45ч.
Свали този файл (Dogovor_OPM-1.pdf)Dogovor_OPM-1.pdfДоговор по обособена позиция №16608 КБ14.08.2019г. 11:33:51ч.
Свали този файл (Pril-ob.poz.1.pdf)Pril-ob.poz.1.pdfПриложения към договора42569 КБ14.08.2019г. 11:34:32ч.
Свали този файл (Dogovor_OPM-2.pdf)Dogovor_OPM-2.pdfДоговор по обособена позиция №26649 КБ14.08.2019г. 11:34:56ч.
Свали този файл (Pril-ob.poz.2.pdf)Pril-ob.poz.2.pdfПриложения към договора43691 КБ14.08.2019г. 11:35:30ч.
Свали този файл (Tehn. spec. -dogovori.pdf)Tehn. spec. -dogovori.pdfТехническа спецификация към договорите19128 КБ14.08.2019г. 11:36:41ч.