Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000386

Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, гр. Габрово по две обособени позиции:
Обособена позиция 1 „Доставка и монтаж на специализирано оборудване“
Обособена позиция 2 „Доставка и монтаж на климатик и боя за писане“

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (reshenie za otkrivane.pdf)reshenie za otkrivane.pdfрешение за откриване на процедура4431 КБ31.07.2018г. 16:43:41ч.
Свали този файл (pokana.pdf)pokana.pdfпокана11528 КБ31.07.2018г. 16:44:05ч.
Свали този файл (dokumentacia.zip)dokumentacia.zipдокументация1014 КБ31.07.2018г. 16:44:28ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333539383738)pageвръзка РОП0 КБ31.07.2018г. 16:45:04ч.
Свали този файл (протокол.pdf)протокол.pdfпротокол 1985 КБ17.08.2018г. 14:01:29ч.
Свали този файл (доклад.pdf)доклад.pdfдоклад2630 КБ17.08.2018г. 14:01:46ч.
Свали този файл (решение поз.1.pdf)решение поз.1.pdfрешение избор на изпълнител поз.11392 КБ17.08.2018г. 14:02:15ч.
Свали този файл (решение поз.2.pdf)решение поз.2.pdfрешение за прекратяване поз.2842 КБ17.08.2018г. 14:57:26ч.
Свали този файл (обявление за възложена поръчка поз.2.pdf)обявление за възложена поръчка поз.2.pdfобявление за възложена поръчка поз.25923 КБ30.08.2018г. 09:52:27ч.
Свали този файл (Договор - za saita.pdf)ДоговорЗа обособена позиция № 114709 КБ29.10.2018г. 10:21:11ч.
Свали този файл (Обявление.pdf)Обявление за възложена поръчкаЗа обособена позиция № 1815 КБ29.10.2018г. 10:21:25ч.
Свали този файл (Обявление Теодорос.pdf)Обявление за приключване на договорЗа обособена позиция № 1489 КБ20.03.2019г. 16:40:33ч.