Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000434

Обособена позиция № 1: „Транспортно обслужване на деца, участващи в летни училища по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”;
Обособена позиция № 2: „Транспортно обслужване на деца от детските градини, участващи в дейности по проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово”;
Обособена позиция № 3: „Транспортно обслужване на ученици I – IV клас, участващи в „Летни занимания 2019“ през месеците юни и юли 2019г.”;
Обособена позиция № 4: „Транспортно обслужване на ученици, участващи в ученически игри през учебната 2018/2019г.“
Обособена позиция № 5: „Транспортно обслужване на деца и младежи, участващи в „Приеми ме на село“ през 2019г.”“

 

Срок на подаване на офертите: 12.03.2019 г. до 17:00 часа

Отваряне на офертите: 13.03.2019 г. в 10:00 часа

Удължен срок за получаване на офертите: 18.03.2019 г. до 17:00 часа

Отваряне на офертите: 19.03.2019 г. в 11:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (obiava - transport.pdf)Обява 9042 КБ27.02.2019г. 13:10:04ч.
Свали този файл (Dokumentacia transport.zip)Документация 812 КБ27.02.2019г. 13:12:33ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086153)Връзка към АОП  0 КБ27.02.2019г. 13:30:09ч.
Свали този файл (informacia za yduljavane transport 12-03-2019.pdf)Съобщение за удължаване на срока 2905 КБ12.03.2019г. 17:19:23ч.
Свали този файл (Protokol transport PK.pdf)Протокол  10596 КБ25.03.2019г. 14:31:02ч.
Свали този файл (Suobshtenie prekratiavane transport.pdf)Съобщение за прекратяване 1013 КБ25.03.2019г. 14:35:01ч.
Свали този файл (Договор транспорт ОП 1.pdf)Договор по обособена позиция № 1 15864 КБ25.04.2019г. 16:26:36ч.
Свали този файл (договор транспорт ОП 4.pdf)Договор за обособена позиция № 4 10955 КБ25.04.2019г. 16:28:13ч.