Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000464

"Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово".

Срок за получаване на оферти: 30.07.2019 г.; 17:00 ч.

!!! Всички комуникации и действия на Възложителя и на Участниците, свързани с настоящата поръчка, са в писмен вид и на български език.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (СМР Синкевица.zip)Документация 1752 КБ09.07.2019г. 11:43:45ч.
Свали този файл (Работен проект.zip)Работен проект 57966 КБ09.07.2019г. 11:46:14ч.
Свали този файл (Обява.pdf)Обява 1549 КБ09.07.2019г. 11:48:13ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9090079)Връзка в АОП 0 КБ09.07.2019г. 11:51:57ч.
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 162 КБ30.07.2019г. 17:12:18ч.
Свали този файл (Съобщение за приключване.pdf)Съобщение за приключване на обществената поръчка 163 КБ06.08.2019г. 09:59:14ч.