Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000130

"Извършване на пробонабиране и лабораторен анализ (мониторинг) на повърхностни води, подземни води, инфилтрат, отпадъчни води и шум на Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово " по три обособени позиции – Обособена позиция 1 – „Мониторинг на инфилтрат, смесен поток отпадъчни води и повърхностни води“ ; Обособена позиция 2 - „Мониторинг на подземни води“; Обособена позиция 3 - „Мониторинг на шум“

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Мониторинг.zip)Документация 1686 КБ19.02.2016г. 14:46:00ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050584)Връзка АОП 0 КБ19.02.2016г. 15:48:56ч.
Свали този файл (CCF10032016_0000.pdf)Протокол 4023 КБ10.03.2016г. 13:23:28ч.
Свали този файл (CCF29032016_0001.pdf)Договор Об. поз. 1 18498 КБ29.03.2016г. 15:59:44ч.
Свали този файл (CCF29032016_0000.pdf)Договор Об. поз. 3 15699 КБ29.03.2016г. 16:00:22ч.
Свали този файл (plashtane po obosob. poziciq 1.xls)plashtane po obosob. poziciq 1.xlsПлащане /периодично/23 КБ16.06.2016г. 10:26:52ч.
Свали този файл (plashtane po obosob. poziciq 1  za 08.xls)plashtane po obosob. poziciq 1 za 08.xlsПлащане /периодично/23 КБ19.09.2016г. 13:24:00ч.