Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000183

Изграждане на пешеходен мост на река Янтра, свързващ ул. „Аврам Гачев“ и ул. „Дунав“
Получаване на документация - до 14.05.2016 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 14.05.2016 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 12.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 12.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Dokumentacia_MOST_SMR.zip)Dokumentacia_MOST_SMR.zipДокументация1508 КБ13.04.2016г. 15:48:17ч.
Свали този файл (MOST PDF_proekt.zip)MOST PDF_proekt.zipРаботен проект40886 КБ13.04.2016г. 16:11:36ч.
Достъп по връзката (page)pageВръзка към АОП0 КБ13.04.2016г. 16:51:59ч.
Свали този файл (Saobsht. ceni_SMR most.pdf)Saobsht. ceni_SMR most.pdfсъобщение за отваряне на ценови оферти1053 КБ02.06.2016г. 16:45:04ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол № 1 от работата на комисията7336 КБ10.06.2016г. 12:00:08ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол № 2 от работата на комисията1887 КБ10.06.2016г. 12:00:26ч.
Свали този файл (Resh. izp..pdf)Resh. izp..pdfРешение за избор на изпълнител1244 КБ10.06.2016г. 12:00:53ч.
Свали този файл (Dogovor.pdf)Dogovor.pdfдоговор за изпълнение30449 КБ07.07.2016г. 16:20:05ч.
Свали този файл (inf._garancii1.doc)inf._garancii1.docосвобождаване гаранция за участие28 КБ07.07.2016г. 16:20:29ч.