Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000403

Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет”
Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване – стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

Срок за получаване на оферти: 08.10.2018 г. ; 17:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (obyava 27092018.pdf)obyava 27092018.pdfобява0 КБ27.09.2018г. 16:12:10ч.
Свали този файл (Dokumentacia kancelarski 2018.zip)Dokumentacia kancelarski 2018.zipдокументация0 КБ27.09.2018г. 16:12:43ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081253)v71_pp.phpвръзка АОП0 КБ27.09.2018г. 16:21:02ч.
Свали този файл (saobst ud.pdf)saobst ud.pdfсъобщение за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти0 КБ08.10.2018г. 17:22:56ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081649)v71_pp.phpвръзка АОП0 КБ08.10.2018г. 17:29:30ч.
Свали този файл (протокол канцеларски.pdf)протокол канцеларски.pdfпротокол от работата на комисията23241 КБ14.11.2018г. 15:16:18ч.
Свали този файл (Scan_20181214_153056.pdf)Scan_20181214_153056.pdfдоговор за изпълнение на ОП 14743 КБ14.12.2018г. 15:43:10ч.
Свали този файл (Scan_20181214_160149.pdf)Scan_20181214_160149.pdfдоговор за изпълнение на ОП 21113 КБ14.12.2018г. 16:03:14ч.