Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000528

Упражняване на авторски надзор на обект: „Консервация, реставрация и преустройство на къща “Кръстник Колчов Хан” в многофункционална музейна зала“

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение ККХ.pdf)Решение за откриване 1320 КБ09.06.2020г. 14:18:37ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831393032)Връзка в АОП 0 КБ09.06.2020г. 14:18:56ч.
Свали този файл (Решение за прекратяване.pdf)Решение за прекратяване 217 КБ02.09.2020г. 15:37:09ч.
Свали този файл (Обявление за възлагане.pdf)Обявление за възложена поръчка 1295 КБ23.09.2020г. 15:09:01ч.