Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000139

Открита процедура по обществена поръчка с предмет: Изпълнение на дейности по информация и публичност по проект BG04-02-03-024-005 "Норвежки опит зa Габровo в сферата на енергийната ефективност (НАГОРЕ)"

 

 

Получаване на документация - до 05.04.2016 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 05.04.2016 г., 16:30 ч.Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДСЗабележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (publi4nost.zip)publi4nost.zipДокументация396 КБ08.03.2016г. 15:31:05ч.
Достъп по връзката (page)pageВръзка към АОП0 КБ08.03.2016г. 17:26:20ч.
Достъп по връзката (Решение за прекратяване)Решение за прекратяване 0 КБ30.03.2016г. 16:57:41ч.