Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000405

„Доставка на гориво за отопление /до 0.1% S/, за нуждите на бюджетни структури на Община Габрово“

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (reshenie OSD.pdf)reshenie OSD.pdfрешение за откриване на процедура0 КБ03.10.2018г. 15:17:48ч.
Свали този файл (techn spec OSD.pdf)techn spec OSD.pdfтехнически спецификации0 КБ03.10.2018г. 15:18:24ч.
Свали този файл (декларация чл. 54 т.7 - образец отопление.doc)декларация чл. 54 т.7 - образец отопление.docдекларация чл. 54, ал.1, т.70 КБ03.10.2018г. 15:19:29ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632303137)pageвръзка РОП0 КБ03.10.2018г. 15:20:52ч.
Свали този файл (osd.pdf)osd.pdfобявление за възложена поръчка0 КБ01.11.2018г. 10:37:25ч.
Свали този файл (dogovor osd.pdf)dogovor osd.pdfдоговор за изпълнение0 КБ01.11.2018г. 10:38:28ч.