Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000104

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Невъоръжена охрана на обекти общинска собственост по две обособени позиции:
обособена позиция №1 „Дневна охрана на Дирекция МДТ и Денонощна охрана на общински гараж на ул. Станционна, гр. Габрово;
обособена позиция №2 „Денонощна охрана на територията на ОП “Благоустрояване”, гр. Габрово

Получаване на документация - до 26.10.2015 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 26.10.2015 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (OHRANA__3.zip)Документация 0 КБ28.09.2015г. 15:23:59ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333238393934)Връзка в АОП 0 КБ28.09.2015г. 16:53:34ч.
Свали този файл (pr.1_OH3.pdf)Протокол № 1 0 КБ28.10.2015г. 13:27:53ч.
Свали този файл (CCF06112015.pdf)CCF06112015.pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти0 КБ06.11.2015г. 10:31:47ч.
Свали този файл (pr.2_OH3.pdf)Протокол № 2 0 КБ13.11.2015г. 13:48:23ч.
Свали този файл (pr.3_OH3.pdf)Протокол № 3 0 КБ16.11.2015г. 14:41:52ч.
Свали този файл (re6._OH3.pdf)Решение за избор на изпълнител 0 КБ16.11.2015г. 14:42:13ч.
Свали този файл (dog.1.pdf)Договор За обособена позиция № 10 КБ17.02.2016г. 09:23:18ч.
Свали този файл (dog.2.pdf)ДоговорЗа обособена позиция № 20 КБ17.02.2016г. 09:24:14ч.
Свали този файл (inf._garancii_OH_3.doc)Информация за върнати гаранции за участие 0 КБ18.02.2016г. 16:42:22ч.
Свали този файл (plashtane po obosobena poziciq 1 za 02.2016.xls)plashtane po obosobena poziciq 1 za 02.2016.xlsпериодично плащане по договор обособена позиция 10 КБ08.03.2016г. 13:38:55ч.
Свали този файл (plashtane po obosob. poziciq 1 za 03.2016.xls)plashtane po obosob. poziciq 1 za 03.2016.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 10 КБ07.04.2016г. 16:34:13ч.
Свали този файл (plashtane po obosob. poziciq 2 za 03.2016.xls)plashtane po obosob. poziciq 2 za 03.2016.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 20 КБ08.04.2016г. 10:27:42ч.
Свали този файл (plashtane po obosob. poziciq 1 za 04.2016.xls)plashtane po obosob. poziciq 1 za 04.2016.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 10 КБ09.05.2016г. 09:51:28ч.
Свали този файл (plashtane po obosob. poziciq 2 za 04.2016.xls)plashtane po obosob. poziciq 2 za 04.2016.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 20 КБ09.05.2016г. 11:22:55ч.
Свали този файл (plashtane po obosob. poziciq 1 za 06.2016 .xls)plashtane po obosob. poziciq 1 za 06.2016 .xlsПлащане по договор обособена позиция 10 КБ11.07.2016г. 11:37:49ч.
Свали този файл (plashtane po obosob. poziciq 2 za 06.2016 .xls)plashtane po obosob. poziciq 2 za 06.2016 .xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 20 КБ12.07.2016г. 17:03:30ч.
Свали този файл (plashtane po obosob. poziciq 2 za 07.2016.xls)plashtane po obosob. poziciq 2 za 07.2016.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 20 КБ04.08.2016г. 17:05:29ч.
Свали този файл (plashtane po obosob. poziciq 2 za 08.2016.xls)plashtane po obosob. poziciq 2 za 08.2016.xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 20 КБ01.09.2016г. 13:46:44ч.
Свали този файл (plashtane po obosob. poziciq 1 za 08.2016 .xls)plashtane po obosob. poziciq 1 za 08.2016 .xlsПериодично плащане по договор обособена позиция 10 КБ19.09.2016г. 14:03:53ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=766033&newver=2)Информация за изпълнен договорЗа обособена позиция № 10 КБ10.01.2017г. 11:39:13ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=766084&newver=2)Информация за изпълнен договорЗа обособена позиция № 20 КБ10.01.2017г. 11:39:51ч.