Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000159

“Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“ – мерки за публичност“ в рамките на договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.002-0169-C001

Получаване на документация - до 28.04.2016 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 28.04.2016 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Public_nezavisim jivot.zip)Документация 0 КБ31.03.2016г. 13:46:16ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333334363236)Връзка в АОП 0 КБ31.03.2016г. 16:14:12ч.
Свали този файл (prot.1-pm.pdf)Протокол № 1 0 КБ09.05.2016г. 09:49:30ч.
Свали този файл (CCF17052016.pdf)Уведомление за отваряне на ценови оферти 0 КБ17.05.2016г. 13:54:18ч.
Свали този файл (prot.2-publ..pdf)Протокол 2 0 КБ25.05.2016г. 09:44:52ч.
Свали този файл (CCF25052016_0000.pdf)Протокол 3 0 КБ25.05.2016г. 09:45:40ч.
Свали този файл (CCF25052016_0001.pdf)Решение 0 КБ25.05.2016г. 09:46:20ч.
Свали този файл (dog.publ.+pril.pdf)Договор 0 КБ24.06.2016г. 08:07:27ч.
Свали този файл (plashtane 08.2016 .xls)plashtane 08.2016 .xlsПлащане /периодично/0 КБ09.08.2016г. 12:04:28ч.
Свали този файл (plashtane 09.2016 .xls)plashtane 09.2016 .xlsПлащане /периодично/0 КБ30.09.2016г. 13:33:45ч.
Свали този файл (plashtane 11.2016 .xls)plashtane 11.2016 .xlsПлащане /периодично/0 КБ30.11.2016г. 10:03:16ч.
Свали този файл (info.nez.jivot.pdf)Обявление за приключване на договор 0 КБ17.10.2017г. 15:09:12ч.