Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000261

Упражняване на авторски надзор на обект: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (resh.avt.podlezi.pdf)Решение  0 КБ01.03.2017г. 15:21:17ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433373636)Връзка в АОП 0 КБ01.03.2017г. 15:21:33ч.
Свали този файл (pr.podlezi.pdf)Протокол 0 КБ05.05.2017г. 13:31:53ч.
Свали този файл (dokl.podlezi.pdf)Доклад  0 КБ05.05.2017г. 13:32:17ч.
Свали този файл (resh.podlezi.pdf)Решение за избор за изпълнител 0 КБ05.05.2017г. 13:32:38ч.
Свали този файл (dog.3 - za saita.pdf)Договор 0 КБ18.07.2017г. 11:28:20ч.
Свали този файл (info.an.3.pdf)Обявление за възложена поръчка 0 КБ18.07.2017г. 11:28:35ч.
Свали този файл (Обявление за приключил договор.pdf)Обявление за приключване на договор 5308 КБ04.02.2020г. 16:22:52ч.