Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000529

Упражняване на авторски надзор на обект: Консервация и реставрация на водни съоръжения към Регионален етнографски музей на открито „Етър”

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение Водни.pdf)Решение за откриване 1304 КБ09.06.2020г. 14:20:33ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831393036)Връзка в АОП 0 КБ09.06.2020г. 14:20:51ч.
Свали този файл (Договор - za saita.pdf)Договор 18866 КБ21.07.2020г. 10:55:16ч.
Свали този файл (Обявление за възлагане.pdf)Обявление за възложена поръчка 1394 КБ21.07.2020г. 10:56:01ч.
Свали този файл (АОП АН Водни.pdf)Обявление за приключил договор 117 КБ08.01.2024г. 11:26:19ч.