Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000098

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: Доставка на сметосъбиращи камиони, окомплектовани с надстройка за нуждите на ОП "Благоустрояване - гр. Габрово".
Получаване на документация - до 28.09.2015 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 28.09.2015 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Dokumentacia KAMIONI.zip)Dokumentacia KAMIONI.zipДокументация0 КБ17.08.2015г. 16:23:42ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333237373930)pageВръзка към АОП0 КБ17.08.2015г. 16:25:17ч.
Свали този файл (R1_kam.pdf)Разяснение 0 КБ04.09.2015г. 11:12:51ч.
Свали този файл (raz.2.pdf)Разяснение № 2 0 КБ10.09.2015г. 11:49:15ч.
Свали този файл (raz.3.pdf)Разяснение № 3 0 КБ15.09.2015г. 14:21:36ч.
Свали този файл (pr.1 kam..pdf)Протокол № 1 0 КБ30.09.2015г. 15:37:23ч.
Свали този файл (ceni_kam..pdf)Уведомление за отваряне на ценови оферти 0 КБ23.10.2015г. 13:40:43ч.
Свали този файл (pr.2_kam.2.pdf)Протокол № 2 0 КБ29.10.2015г. 11:20:42ч.
Свали този файл (pr.3_ka.2.pdf)Протокол № 3 0 КБ29.10.2015г. 15:24:09ч.
Свали този файл (re6._kam.2.pdf)Решение за избор на изпълнител 0 КБ29.10.2015г. 15:24:38ч.
Свали този файл (dog._kam..pdf)Договор 0 КБ11.12.2015г. 11:54:08ч.
Свали този файл (inf._garancii_kam..doc)Информация за върнати гаранции за участие 0 КБ14.12.2015г. 09:08:29ч.
Свали този файл (plashtane 98.xls)plashtane 98.xlsплащане0 КБ09.02.2016г. 14:54:26ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=712823&newver=2)Информация за изпълнен договор 0 КБ11.02.2016г. 13:00:09ч.
Свали този файл (inf._garanciq_izp_Kamioni.doc)Информация за върната гаранция за изпълнение 0 КБ11.02.2016г. 13:01:05ч.