Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000066

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: “Благоустрояване обществени пространства по три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Благоустрояване дворно пространство ЦДГ "Перуника 1", УПИ III, кв.29 по плана на гр. Габрово”, обособена позиция №2 „Благоустрояване дворно пространство ЦСРИ „Келер“ ул. Ивайло №13 гр. Габрово“ и обособена позиция №3 „Благоустройствени дейности за възстановяване на щети в с. Враниловци“


Получаване на документация - до 30.06.2015 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 30.06.2015 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Perunika_new.zip)Документация 0 КБ21.05.2015г. 15:15:53ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333234393033)Връзка в АОП 0 КБ21.05.2015г. 15:47:13ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=675309&newver=2)Решение за прекратяванеЗа обособена позиция № 2 и № 30 КБ01.07.2015г. 16:26:13ч.
Свали този файл (PR._P.pdf)Протокол № 1  0 КБ07.07.2015г. 10:01:04ч.
Свали този файл (ceni_P.pdf)Уведомление за отваряне на ценови оферти 0 КБ07.07.2015г. 10:01:23ч.
Свали този файл (pr.2_P.pdf)Протокол № 2 0 КБ10.07.2015г. 15:39:07ч.
Свали този файл (re6.P.pdf)Решение за избор на изпълнител 0 КБ10.07.2015г. 15:39:24ч.
Свали този файл (d._Per. 1.pdf)ДоговорЗа обособена позиция № 10 КБ24.08.2015г. 11:33:56ч.
Свали този файл (inf._garancii_per..doc)Информация за гаранция за участиеЗа обособена позиция № 10 КБ24.08.2015г. 11:34:48ч.
Свали този файл (plashtane-Perunika 1-1.xls)plashtane-Perunika 1-1.xlsПлащане - частично0 КБ02.11.2015г. 09:33:11ч.
Свали този файл (plashtane-Perunika 1-2.xls)plashtane-Perunika 1-2.xlsПлащане - частично0 КБ20.11.2015г. 10:24:36ч.
Свали този файл (plashtane-Perunika 1-posledno.xls)plashtane-Perunika 1-posledno.xlsОкончателно плащане0 КБ18.12.2015г. 14:56:37ч.
Свали този файл (izp._Per.pdf)Информация за изпълнен договорЗа обособена позиция № 10 КБ21.12.2015г. 10:14:28ч.
Свали този файл (inf._garanciq_izp_perunika.doc)Информация за върната гаранция за изпълнениеЗа обособена позиция № 10 КБ22.03.2016г. 14:28:31ч.